The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
דברו איתנו מוקד חיפוש

הארכת מכרז : למועצה אזורית בני שמעון דרוש/ה מפקח/ת רישוי בניה וטיפול בהעברת זכויות והיטלי השבחה

קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה- 07.07.24

ניתן להגיש בלינק כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז