רשימת המקלטים במועצה

מס' מקלט

שם מקלט

1

ארכיון קלמן

2

ליד לב

3

מקלט ביה"ס אומנות

4

זית אורנים

5

אלומה שיבולים

6

מרכולית

7

כח"ל אולפן

8

משה לוי

9

מרכזיה

10

צעירים

11

ביה"ס

11

ביה"ס

מס' מקלט

שם מקלט

1

כניסה למושבים

2

ליד שמחון אלעזיז

4

ליד גבאי

7

מעון ילדים

מס' מקלט

שם מקלט

1 מועדון לחבר

2

חמ"ל +ספורט

3

בר  סיני

4

ותיקים

5

ד' צפון

6

קרווילות

7

חברת ילדים

8

פעוטון

9

רביד

10

מועדון חץ

מס' מקלט

שם מקלט

2

לאס וגאס

3

צעירים

4

צילום

6

גילת

7

נני

8

טל מישל הייט

9

משטרה

מס' מקלט

שם מקלט

1

פעוטון

2

גן ילדים

3

כל-בו

מס' מקלט

שם מקלט

1

מתנדבים

2

מדורגים תקציבית 

3

דשא חתונות

4

בתי ילדים

5

בתי ילדים

6

ע"י חדר אוכל

8

שכונת צעירים

9

גן פעילות ילדים

10

מדורגים

11

צעירים כל-בו

12

מזכירים

מס' מקלט

שם מקלט

1

ליד משה לוי

2

ליד מוטקה

4

נגב אקולוגיה

5

בית ילדים ורד

7

נעורים

8

גזמן

9

ליד חדר אוכל

10

ליד משפחת בורשטיין

11

ליד בית יואל אשל 

12

ליד חדר ישיבות

13

ליד יואש

14

ליד שכונת ותיקים א'

15 ליד שכונת ותיקים ב'

מס' מקלט

שם מקלט

1

פעוטון

2

משק 44

3

משק 39

4

משק 29

5

מועדון נוער משק 24

6

משק 23

7

משק 87

8

משק 76

מס' מקלט

שם מקלט

1

ליד מזכירות 

2

ליד מזכירות, היה בית תינוקות 

3

אולפן

4

מקלט ביה"ס

5

מקלט ביה"ס

6

מקלט ביה"ס

7

חלבני רכבות

8

כושר

9

גן צופית

10

דקלים

12

חיסכון

13

נקרא 16

14 צילום גדעון
15 ספדי

מס' מקלט

שם מקלט

1

ליד חדר נשק

מס' מקלט

שם מקלט

1

ברק אברהם

2

בית כנסת תאשור

3

מול הבית של סולטאן

4

ל.בית מס' 51 חורחה

מס' מקלט

שם מקלט

2

ליד כהן מסעוד

3

ליד פחימה יורם

4

ליד עשור דוד

5

ליד אביגדור אטיאס