מחלקת גבייה
מענה טלפוני בימים א', ג', ד', ה' בשעות 08:30-13:00 יום ב' בשעות 13:00-16:00
08-9911740

גבייה

מחלקת גבייה
מענה טלפוני בימים א', ג', ד', ה' בשעות 08:30-13:00 יום ב' בשעות 13:00-16:00
קבלת קהל בכל יום בין השעות 08:30-16:00

לימור בן שטרית
מנהלת המחלקה