פנייה לממונה על תלונות הציבור 

הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר המועצה. הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.​

זהר טויזר
מבקרת המועצה וממונה על פניות הציבור
08-9911779

זמני התקן לטיפול בפנייה לממונה תלונות הציבור

נושא השירות/ קטגוריה

זמן תקן

מהות הטיפול/הערות

פניה לממונה על תלונות הציבור באמצעות טופס  מקוון באתר המועצה

מענה ראשוני ניתן עד 5 ימי עבודה

אישור קבלת פנייה במייל /ב-SMS והתייחסות ראשונית

בירור וטיפול בתלונה

 21 ימי עבודה

שליחת תשובה רשמית במייל לפונה

הפקת דו"ח שנתי ממונה פניות הציבור

הדו"ח מפורסם אחת לשנה עד ל-30/4

הצגת הדו"ח במליאת המועצה ופרסומו באתר

בכל פנייה, יש למלא את הטופס הבא ולהקפיד על מילוי כל השדות

 

פרטי הפונה

פרטי הפנייה