פנייה לממונה על תלונות הציבור 

הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר המועצה. הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.​

זהר טויזר
מבקרת המועצה וממונה על פניות הציבור
08-9911779

זמני התקן לטיפול בפנייה לממונה תלונות הציבור

נושא השירות/ קטגוריה

זמן תקן

מהות הטיפול/הערות

מענה לתלונות הציבור תוך שמירה על סודיות

21 ימי עבודה (במרבית המקרים השירות יינתן תוך ימים ספורים)

 אישור קבלת פנייה והתייחסות ראשונית

בירור התלונה

 עד שנה (משך הבירור תלוי במורכבות נושא הפניה, הזמן שהוגדר הוא המרבי)

שליחת תשובה רשמית לפונה

הפקת דו"ח שנתי ממונה פניות הציבור

הדו"ח מפורסם אחת לשנה עד ל-30/4

הצגת הדו"ח במליאת המועצה ופרסומו באתר

בכל פנייה, יש למלא את הטופס הבא ולהקפיד על מילוי כל השדות

 

פרטי הפונה

פרטי הפנייה