חיסונים בישובי המועצה מתבצעים פעמיים בשנה (בכל ישוב). 

בכל סבב חיסונים בישובים ישלח קישור לתשלום על-ידי וטרינר המועצה 

ניתן להתעדכן לגבי מיקום ומועדי החיסונים גם במוקד הווטרינרי בטלפון 8261*

כל המידע אודות חיסונים בבני שמעון

חיסונים מתבצעים בכל ישובי המועצה פעמיים בשנה. 
מצורפת טבלה מתעדכנת של האשכול. יש לחפש "בני שמעון" ואת המחצית הרלוונטית (מחצית 1/2).

ניתן להתעדכן לגבי מיקום ומועדי החיסונים גם במוקד הווטרינרי בטלפון 8261*

חשוב לדעת!

תושבי כל רשויות השירות (אופקים, נתיבות שדרות, מוא"ז אשכול, מוא"ז מרחבים, מוא"ז שדות נגב ומוא"ז בני שמעון) יכולים לקבל שירות חיסונים בכל אחד ממוקדי החיסון שמפעיל השירות, ולא רק במקום מגוריהם.

לרשימת הערים בהן תושבי המועצה יכולים לקבל שירות (בתיאום מראש) לחצו כאן