מטרת האגף היא יצירת מקורות הכנסה למועצה לשמירה על רמת שירות גבוהה לרווחת תושביה.

תחומי אחריות:
  • קידום פרויקטים שיניבו הכנסות שלבסוף יתורגמו לפעילות ענפה לרווחת התושבים.
  • הגדלת מקורות ההכנסה של המועצה. 
  • יצירת תשתיות ותנאים לפיתוח כלכלי באזור המועצה ובישוביה.
  • הרחבת היצע מקומות התעסוקה באזור.
  • פיתוח אזורי תעסוקה ויזמות.
  • הקמת מוקדי תיירות, בילוי ופנאי
  • טיפול בנושאי ייעוד קרקעות ברחבי המועצה
  • ליווי יזמים הבוחרים לפעול בתחום המועצה, אל מול משרדי הממשלה השונים.

בני שמעון ייזום ופיתוח

דרור קרואני
מנכ"ל החברה הכלכלית

ליגל מויאל
תקציבאית היחידה לפיתוח כלכלי

ספיר יוחנן
מזכירת היחידה לפיתוח כלכלי

אלון קוברסקי
מנהל אגף פיתוח עסקי

הילה יעקובי
מנהלת קהילת העסקים בני שמעון BZB

מעברים נגב צפוני
מרכז תעסוקה