להרחיב ולהגדיל את מגוון אפשרויות ההתנדבות ומגוון מעגלי הנתינה והקבלה, תוך יצירת רשת חברתית – קהילתית. רשת המאפשרת מרחב גדול יותר לביטוי ערכיי הנתינה, מעורבות חברתית, אהבת הזולת, נדיבות הלב, ערבות הדדית וסולידריות לצד הגברת תחושת השייכות בתוך קהילות המועצה וביניהן.

כל זאת באמצעות הגברת שיתופי הפעולה עם גורמים שונים [פנים מועצתי, ממשלתי, עמותות וארגונים, עסקי וכדומה] ועידוד כל אדם או קהילה לקחת חלק בשרשרת הנתינה – לתת, לקבל ולהעביר את זה הלאה….

מטרות:

  1. הרחבה והגדלת מספר המסגרות והתכניות להתנדבות מגוונת לכלל האוכלוסיות, תוך פיתוח פלטפורמות להתנדבויות שונות - מסורתית מתמשכת, שיקומית, משפחתית, חד פעמית, התנדבות בחרום ועוד.
  2. עידוד ופיתוח תכניות ליוזמות התנדבות חדשות, שיאפשרו ביטוי תרומה ייחודית תוך העצמת תחושת השייכות.
  3. מתן מענה לצורכי אוכלוסיות רווחה מגוונות באמצעות פעילות התנדבותית.
  4. עידוד, ליווי והכשרת מובילי התנדבות בתחומים שונים.
  5. גיוס מתנדבים חדשים, הכשרתם ובניית מערכי הוקרה ושימור.
  6. איגום, פיתוח והסדרת התשתיות והמשאבים הקיימים לצד גיוס ופיתוח משאבים חדשים בתחום ההתנדבות, באמצעות שיתופי פעולה עם המגזרים השונים - תוך מועצתי, גורמי ממשל, עמותות וארגונים ומגזר עסקי.
  7. שילוב ותיאום בין יחידת ההתנדבות למחלקות המועצה השונות בעיתות שגרה ככלל ובזמן חרום בפרט.