הגשת בקשה לפרישה מחוגי המועצה:

1. עצמאית דרך האיזור האישי באתר ההרשמה 

2. פנייה במייל בציון פרטי החוג והנרשם
ירדן קראוזה אוחיון
רכזת גבייה ותקציבאית המחלקה
08-9911736

 

 חשוב לדעת

  • הודעה על פרישה מחוג הינה באחריותם הבלעדית של החניכים וההורים ולא של המאמן/המדריך
  • מועד הודעת הפרישה הוא התאריך הקובע ולא תאריך ההשתתפות האחרון.
  • תשלומים יוחזרו מתום החודש בו התקבלה ההודעה על הפרישה.
  • על שיעורי מוזיקה יחויב המשתתף החל מהשיעור הראשון (גם אם פרש לאחריו).
  • החזר בשיעור 100% מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד 31.12.2023.
  • החזר בשיעור 50% מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד  31.3.2024
  • אין החזרים למוסרים הודעת פרישה לאחר 31.3.2024.
  • לפורשים מטעמי מחלה, פציעה וכדומה אחרי 31.3.2024 לא יינתן החזר כספי, אלא זיכוי להשתתפות בפעולות אגף הקהילה למשך השנה הנוכחית וזו שאחריה (יש להמציא אישורי מחלה/פציעה).