דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מבקר פנים

הביקורת הפנימית במועצה מתנהלת בהתאם ל"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958" ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992".
עבודת הביקורת מבוצעת על ידי מבקר פנים בתיאום ובסיוע של ועדת ביקורת.
הביקורת הפנימית הינה פעילות של בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה ופעולות נושאי משרה וממלאי התפקידים השונים.

מטרתה של הביקורת לקבוע כי פעולות אלה תקינות מבחינת החוק, נעשו בידי בעלי הסמכות ובשמירה על מנהל תקין, טוהר המידות, יעילות, חסכון, אפקטיביות (מועילות). כן נבדק האם מקיימים כללי מנהל תקין בהשגת היעדים התואמים את המטרות שהוצבו במועצה וכן שמשרתים את כלל הציבור, בהתאם לנורמות ולתקנים שנקבעו.

במועצה קיימת תוכנית עבודה רב-שנתית ושנתית של הביקורת הפנימית. מבקר המועצה קובעת את תוכנית העבודה על פי הערכת גורמי הסיכון הקיימים תוך התמקדות בנושאי הליבה של המועצה. כמו כן מתבצעת ביקורת מעקב על יישום ותיקון הליקויים שהוערו בדו"חות הביקורת של מבקר המועצה, רואה חשבון מטעם משרד הפנים ומבקר המדינה. בנוסף, מבקר המועצה נותנת תמיכה מקצועית לועדות הביקורת בועדים המקומיים.

לפניות: royz@bns.org.il