דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

חקלאות

הוועדה החקלאית בני שמעון עוסקת בכל התחומים החקלאים המעסיקים את חקלאי המועצה ומייצגת אותם בפני המוסדות השונים בכל תחומי הפעילות החקלאית.

כתובת: משרד החקלאות, מחוז נגב, גילת

תפקידי הוועדה: העברת מידע והפצתו לחקלאים בתחומים השונים: משרד החקלאות, מנהל האוכלוסין, רשות המים.

מועצת הצמחים: טיפול מול מועצת הצמחים בנושאים: אשראי, ו. פרויקטים, שולחנות מגדלים, הרלוונטיים לאזור.

ימי קבלה: ראשון בין השעות 9:00-13:00 או בתיאום מראש

אנשי קשר:

תפקיד  שם  נייד  משרד  כתובת דוא"ל 
מרכז הועדה החקלאית אלי מוגרבי 052-6817539 08-9579437 elicm@ngv.co.il
מזכירה נטע כהן 08-9579437  netac@ngv.co.il
מנהל היח' לפיתוח כלכלי דרור קרואני 08-9915806 dror@bns.org.il

אתרים לשירות החקלאי:

מחירון מועצת הצמחים plants.moonsitesoftware.co.il
התאחדות חקלאי ישראל  www.iff.co.il
עובדים זרים יח' הסמך  www.ecom.gov.il
אתר מזג האוויר לחקלאים  www.israelweather.co.il
קרן נזקי טבע   www.kanat.co.il
מועצת הצמחים   www.plants.org.il
מועצת הלול   www.ofot.org.il
מועצת החלב   www.milk.org.il
משתלת השתיל  www.hashtil.com
משרד החקלאות ופיתוח הכפר   www.moag.gov.il