דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

דאגה לסביבה מתמקדת בלקיחת שיקולים סביבתיים בכל פעולה או החלטה בעלת השלכה סביבתית – למניעה, לצמצום ולטיפול במפגעים סביבתיים, ולשיפור איכות החיים והסביבה.

הגנה על הסביבה מחייבת את החברה האנושית למהלך מעמיק יותר ולסדרה של שינויים משמעותיים, המשפיעים על כלל תחומי החיים ולכן מחייבת גם התייחסות הוליסטית.

קיימות במובנה הרחב היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן כדי לקיים פוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הזמן הנוכחי והרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

מחלקת הקיימות פועלת להטמעת ערכי הקיימות בקהילה באמצעות קידום הטמעת אורח חיים מקיים ולימוד הנושא במסגרות החינוך.

תחומי פעילות עיקריים

  • קידום החינוך הסביבתי בקהילות, בבית הספר ובגני הילדים
  • סיוע לתפעול זרמי המיחזור ביישובים
  • ניידת שירות – ניקיון מרכזי המיחזור ביישובים
  • ריכוז ועדת איכות סביבה מועצתית, וקידום ועדות איכות סביבה יישוביות
  • קידום תוכנית אסטרטגית – מועצה ירוקה ומדגימה
  • ביצוע פרוייקטים סביבתיים מועצתיים

עובדי המחלקה

שירלי חכם יפרח, מנהלת המחלקה ואחראית על זרמי המיחזור – 08-6257765 | 052-2455116 | shirli.h@bns.org.il

שירלי בשן, מנהלת פרוייקטים וחינוך סביבתי – 052-5013209 | shirlyb@bns.org.il

סלים אלאסד, ניידת שירות – 050-7827913

שדאד אלהוזייל, ניידת שירות – 054-4228745

 

לקריאה נוספת