דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

אגף יישובים עוסק בקשר ובליווי היישובים ובעלי התפקידים ביישובים במגוון תחומים וביצירת אסטרטגיה למועצה וליישובים.

האגף אחראי על הפעילויות הבאות:

  • ליווי כלכלי ליישובים – האגף מסייע להנהגות היישובים בפיתוח הכלכלי בתחומי היישוב ובעבודה מול רשויות המדינה השונות ובכלל זאת רשות מקרקעי ישראל, ועדות מחוזיות וגופים נוספים. בנוסף הליווי הכלכלי מציע הכשרות והדרכות רלוונטיות לרכזי המשק ואנשי הכלכלה ביישובים ומייצרת חיבורים בין יזמים לבין היישובים.
  • אסטרטגיה – פועלת לחזק את יכולות התכנון האסטרטגי ותהליכי קבלת ההחלטות, ומסייעת להנהלת ולמנהלי הרשות בגיבוש תכניות עבודה ומדיניות ארוכת טווח. המחלקה מקדמת קבלת החלטות המבוססת על ניתוח ועיבוד נתונים, חשיבה מתודולוגית ויצירתית, ושאיפה לשיפור מתמיד.
  • בטחון קהילתי – הפעלת תוכניות למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול. באמצעות פעולותיה, מובילה המחלקה לבטחון קהילתי לשיפור בביטחון האישי של תושבי היישובים.
  • דוברות – אחראית על ייצוג המועצה בערוצי המדיה השונים. מעלה לסדר היום את מטרות עבודת המועצה ברמה האזורית והארצית, לצד הידוק הקשר והתקשורת עם התושבים.
  • מרכז הצעירים – שם לו למטרה לגבש מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים ביישובים בהם הם חיים בפרט ובאזור בכלל, מתוך אמונה והבנה כי הם אבן יסוד בשגשוגה של המועצה האזורית ותורמים ליצירת חברה רב גילאית ומגוונת בישובים ובמועצה.