אגף הכספים אחראי על גיבושה והוצאתה לפועל של מדיניותה הכספית של הרשות והתנהלותה הכספית של המועצה
מתוך מחויבות עמוקה לניהול כספי הציבור באופן תקין, הגון, יעיל, שקול ואחראי.

  • אחראיות על דוחותיה הכספיים של הרשות ותאגידיה
  • ניהול ובקרת תקציבי הרשות ותקציבי התאגידים העירוניים
  • הכנת צו הארנונה ואכיפתו
  • הנפקת שוברי תשלום ארנונה, היטלים ומסים מקומיים.
  • ריכוז הועדה להנחות בארנונה 
  • ביצוע מכרזים, רכש והזמנות
  • חשבות והנהלת חשבונות 
  •  גיוס כספים
  • ביטוחים

 

 
נטע-לי אביטל
גזברית המועצה
08-9915813
050-7967904
לירון דולב
סגנית גזברית ותקציבאית המועצה
אלינור איבגי
מזכירת אגף גזברות
08-9911757