תושבים יקרים,

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תיקון לנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת שיכנס לתוקף החל   מה- 1.4.24

על פי התקנות החדשות, כל כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. עדיין יהיה צורך להוציא רישיון בכל שנה, ולחסן כעבור שנתיים מהחיסון האחרון.

גורים ללא חיסונים, או כלבים שטרם קיבלו שני חיסוני כלבת, יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת במרווח של חודש ביניהם –  חיסון ראשון וחיסון דחף המעלה את רמת הנוגדנים כנגד המחלה.  רישיון החזקת הכלב ימסר לתושבים במעמד חיסון הכלב, לאחר תשלום האגרות הקבועות בחוק ועמידה בתנאי הרישיון. לאחר קבלת שני חיסונים יהיה חיסון הכלבת תקף למשך שנתיים, כך שבמעמד חידוש הרישיון השנתי לכלב בשנה הבאה לא יהיה הכלב מחוייב בקבלת חיסון כתנאי לרישיון.

חשוב לציין כי אגרת הרישוי תשולם באופן שנתי על מנת להחזיק את כלבכם ברישיון על פי חוק.

להלן עיקרי השינויים החל מה- 1.4.2024:

  1. גור כלבים יש לחסן בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חודשים. את הגור יש לחסן בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  2. כלב מעל גיל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי.  חודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  3. כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת יש לחסנו בחיסון דחף כעבור חודש מהחיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  4. כלב שחוסן מעל פעמיים עד התאריך 1.4.2024, תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יחדשו את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו.
  • בשנה בה צריך הכלב להתחסן ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.
  • בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד, ישלח מסרון (SMS) עם הקישור לתשלום אגרת הרשיון, והרישיון יהיה תקף לשנה, ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי   הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.

 

                                                                                                            בברכה,

                                                                                                                                                            וטרינרים – שירות וטרינרי                            

                                                                                                                                  אשכול נגב מערבי