שרית הרשקוביץ
רכזת לידה עד גיל 3
050-3361964

מידע נוסף רישום למעונות יום

הרישום מתבצע ב-3 שלבים:
 
שלב 1: רישום באגף למעונות יום - כולם מחויבים ברישום הסתיים לשנת תשפ"ה. הורה שטרם הסדיר רישום יפנה  למנהלת המעון בישוב 
הרישום לשנת תשפ"ה באגף למעונות יום נפתח ביום רביעי ה' באדר א' 14.02.24 ויימשך עד יום שלישי ה' באדר א', תשפ"ד, 05.03.2024.
במהלך הרישום תדרשו להזין את סמל המוסד של המעון לפי הישוב:
בית קמה << 8705 | גבעות בר << 80188 | דביר << 8199 | מעונות ברוש << 8155 | כרמים << 8185
<< חצרים << 8188 | להב << 8702 | משמר הנגב << 8134 | שובל << 8436 | נבטים << 8158
לחצו כאן להרשמה של זרוע העבודה>>
 
שלב 2:  רישום דרך מנהלות המעון בישובים

מעונות נבטים וברוש ירשמו דרך המועצה בטופס מקוון - רק לאחר הסדרת הרישום של שלב 1 

 
שלב 3: הגשת בקשה לקבלת הנחה (דרגה) דרך האגף למעונות יום 

גם הורים שיודעים מראש שאינם זכאים או אינם מעוניינים בקבלת דרגה יגישו וזאת לצורך רווחת הילדים במעון (תקציבים למעון מטעם זרוע העבודה) 

יפורסם בסמוך למועד פתיחת השירות
לחצו כאן להרשמה לצורך קבלת דרגה וסבסוד לזכאים>>

גילאי הרישום לשנת תשפ"ה : ילדים אשר נולדו בין התאריכים 01/01/2022 ועד 05/2024 (נכון לכניסת הילד בחודש ספטמבר למעון) 

בוודאי, אין רישום אוטומטי משנה לשנה.

יש לבצע רישום הילד.ה בכל שנה מחדש.

ניתן לרשום את הילד.ה דרך מנהלת המעון בישוב על בסיס מקום פנוי ולאחר מכן להירשם דרך אתר המועצה (מעונות ברוש ונבטים)

במעונות ברוש ונבטים, ניתן לרשום בטופס המקוון את כל הילדים המועמדים לרישום למעון בשנת הלימודים . 

בכל הישובים התשלום הינו דרך הנהלת המעון בישוב. 

 
מעונות נבטים וברוש: 

במעונות נבטים וברוש יגבה התשלום בסיום הרישום דרך אתר המועצה. נהלי התשלום הינם כדלקמן ( ההתייחסות הינה למעונות נבטים וברוש בלבד): 

 • בשלב הראשון יגבו דמי רישום בסך 133 ש"ח ומקדמה על סך 570 ש"ח. דמי הרישום והמקדמה יגבו עבור כל ילד בנפרד. 
 • המקדמה תקוזז מעלות שכר הלימוד של החודש הראשון במעון. 
 • במקרה של ביטול רישום לפני תחילת שנתה"ל תשפ"ה יוחזרו דמי המקדמה בלבד. 
 • שימו לב: הילד יחוייב לאורך כל השנה בשכ"ל שאליו השתייך בתחילת השנה(תינוק/פעוט/בוגר)  גם אם עבר לקבוצה אחרת במהלך השנה.

שכר לימוד שוטף לשנת תשפ"ה: 

 • שכר הלימוד למעון נקבע על פי קריטריונים קבועים של זרוע העבודה (שנקבעים בהתאם להוראות משרד האוצר), ובהתאם לגיל הילד/ה ביום ה- 1.9 של שנת הלימודים. 
 • טרם פורסמו תעריפי שכר הלימוד לשנת תשפ"ה. נעדכן מיד עם קבלת התעריפים מזרוע העבודה. 
 • שכר הלימוד יגבה בהוראת קבע מידי חודש בחודשו דרך מחלקת הגבייה במועצה. 
 • התייחסויות נוספות בנושא ובנושא ביטול רישום- בחוזה בטופס הרישום המקוון
 • בכל ישובי המועצה הסדרת הרישום כולל חתימה על החוזה והגדרת אמצעי התשלום יתבצע מול הנהלת המעון בישוב. 
 • במעונות נבטים וברוש בניהול המועצה, תדרשו לחתום על החוזה במעמד הרישום המקוון וזאת דרך אתר המועצה. חשוב לקרוא בעיון את החוזה על כל סעיפיו. 
 • אסמתכא לרישום והעתק החוזה ישלחו למייל אותו מילאתם במעמד הרישום באתר המועצה. 
 •  

 

כן. כולם מחויבים בהגשת בקשת לדרגה בזרוע העבודה. קישור לבקשת דרגה ישלח בסמוך למועד. 

גם הורים שיודעים מראש שאינם זכאים או אינם מעוניינים בקבלת דרגה יגישו וזאת לצורך רווחת הילדים במעון (תקציבים למעון מטעם זרוע העבודה) 

פלייר_ההרשמה למעונות יום_יחדיו.pdf