מוקד המועצה משמש כתובת מרכזית לתושבי המועצה ולכל הבאים בשעריה. המוקד פועל לקידום בקשות, בירורים, תלונות ומפגעים שונים ואחראי על העברתם לגורמי המקצוע הרלוונטיים תוך ביצוע מעקב ובקרה לשיפור השירות של תושבי המועצה. לכל פניה נקבע זמן תקן למענה וטיפול (אמנת השירות) .

מלבד הפעילות השוטפת פועל המוקד גם כמוקד ביטחון אשר מופעלים בו אמצעים טכנולוגים כחלק ממערך השליטה והבקרה ביישובי המועצה ובמוסדותיה החינוכיים והציבוריים. 

המוקד המאוחד מהווה מרכז מידע עדכני, זמין ומסונכרן אל מול גורמי הביטחון בישובים ומול גורמי החירום הלאומיים.

את המוקד מאיישים מוקדנים שעברו הכשרה ומיומנים בקבלת הפנייה ורישומה, זיהוי הצורך של התושב והעברתו לטיפול הגורם המתאים מקרב מחלקות המועצה. 
במידת האפשר ובהתאם לנושא הפנייה יתבצע מענה מיידי לפנייה ע"י המוקדן. במקרה שהפנייה אינה מטופלת ע"י המועצה, יסייע המוקדן לתושב לפנות לגורם המטפל המתאים.