דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

החל מה-28.8.2022 מיישרים קו ובכל יישובי המועצה מפנים את הפח הירוק פעמיים בשבוע!

בפח זה יש לזרוק שאריות מזון, חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחים האחרים. יש לדאוג להשליך את הפסולת בשקיות אשפה אטומות וסגורות היטב.

  • פסולת עסקית, חקלאית או כל פסולת שלא הוגדרה בסעיף הקודם מיועדת לפינוי באמצעות העסק/החקלאי ובאחריותו ואין להשליכה לפח הירוק
  • אין להשליך קרטונים לפח הירוק ואין להניחם ליד הפח. יש לקפלם ולהשליכם בקרטוניה בנקודת המיחזור היישובית.
  • פסולת שמיועדת למיחזור תושלך לפחים הייעודיים בפינות המיחזור היישוביות.

ימי פינוי אשפה ביתית