דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

ממונה על תלונות הציבור

על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח – 2008, ב-2.5.2021 מינתה המועצה את מבקר המועצה רו"ח רועי זילברמן לממונה על תלונות הציבור.

הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על המועצה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר המועצה. הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין המועצה,  שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי. לעיתים ישנם מקרים בהם בירור התלונה המביא פתרון לבעיית המתלונן, מצביע על בעיה כללית או עקרונית הדורשת תיקון ברמת הארגון.

תלונות הציבור משמשות אמצעי חשוב לקבלת משוב על איכות הניהול, הביצוע ורמת השירות לציבור ומהוות  כלי בסיסי לבקרה על איכותו ובכך מאפשרות לנו  כארגון לשפר את תפקודם  של הגורמים בכל תחומי העשייה העירונית .

תלונות יש להגיש על פי סעיף 6 בחוק הרשויות המקומיות: "תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה".

יש לשלוח את הפנייה חתומה – ממונה תלונות הציבור ישמור על סודיות מגיש התלונה בהתאם לסעיף 4 בחוק.
אישור קבלת מכתב התלונה יישלח עם קבלתו.
תשובה תשלח תוך 21 יום.
במקרים חריגים – במידה ולא הסתיימה הבדיקה תוך 21 יום – יישלח מכתב עדכון עם צפי לתאריך סיום הבדיקה.

נוהל העבודה – מידע לתושב

לפניות: royz@bns.org.il