דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

האגף לשירותים חברתיים

אנחנו כאן בשבילכם!

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית בני שמעון רואה את עצמה כמחלקה מקצועית, שייעודה לשפר את איכות החיים ורווחתם של הפרטים, המשפחות, הקבוצות, ממלאי התפקידים והקהילות, במגוון מעגלי החיים, במצבי מצוקה ומשבר, בשגרה ובחירום, באופן זמני או מתמשך.

מטרת המחלקה היא לאפשר לאוכלוסיות היעד מיצוי יכולות ותפקוד אופטימאלי, כל זאת בכפוף לנהלי משרד הרווחה, חזון המועצה, ערכי המחלקה והאתיקה של מקצוע העבודה הסוציאלית.

המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב ובנייה של תשתית חברתית, להעצמת החוסן הקהילתי של הקהילות השונות וחיזוקו בהתאם לאופיין המיוחד.

תחומי אחריות המחלקה

  • מתן שירותים עפ״י חוקי המדינה, משרד הרווחה ומדיניות המועצה
  • מתן מענה מקצועי ונגיש לכל תושב באמצעות עו"ס יישובי מרחבי
  • עבודה קהילתית ותחום בינוי קהילתי
  • הערכות ומתן מענים בחירום
  • מתן מענים ותוכניות מניעה וטיפול בסיכון מפעוטות ועד נוער
  • שירותים ייחודיים: גישור, טיפול משפחתי, התנדבות, בריאות וצרכים מיוחדים

 

המחלקה לשירותים חברתיים  –  טלפונים

טלפון המחלקה: 08-9911712

פקס המחלקה:   08-9915891

למספרי הטלפון של עובדי המחלקה לחצו כאן>>