דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

המועצה האזורית בני שמעון מעודדת פיתוח וקידום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. יחד עם זאת, מוטלת עליה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה. לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה. המחלקה לרישוי עסקים, אחראית על קידום תהליכי רישוי בכל העסקים החייבים ברישיון עסק, בהתאם לחוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968.

מחלקת רישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום דיני רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי, להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח. המחלקה עושה כל שביכולתה  על מנת לשפר ולייעל את רמת השירות עבורכם, המשקיעים ובעלי העסקים במועצה המהווים חלק מרכזי ובלתי נפרד בהנעת וחיזוק הכלכלה במועצה

להלן מובא בפניכם מידע בעניין ההליך הנדרש להוצאת רישיון עסק. רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

בכל שאלה, הנכם מוזמנים לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית בני שמעון:

סופי סולומון, מנהלת מחלקת רישוי עסקים ופיקוח

טלפון: 08-6257964

דואר אלקטרוני: sofi@bns.org.il

מוזמנים ללמוד על רישוי עסקים מביזי, הבוט שלנו >>> ביזי, בוט רישוי עסקים

מבוא לרישוי עסקים

נהלים וטפסים לתהליך קבלת רישיון עסק

הנחיות קורונה

אירועים

רוכלות מזון

מפרטים אחידים

הזכות לערער / השגה

שילוט

נגישות

כבאות

הרפורמה ברישוי עסקים