דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תאריך הישיבה ישיבה מספר על סדר היום
30/12/2019 14/2019 דיווחים: זכייה בפרוייקט החממה של הרשות לחדשנות, קבלת כסף ממשרד הפנים כחלק מהסדר דודאים, אישור הקצבה לפיתוח מגרשים לתעשייה חקלאית מסביב לבית המועצה; אישור פרוטוקול 13/2019; תוכניות עבודה 2020; דיווח אודות סיום תהליכי תב"ע וחתימה על הסכם חכירה – כפר הנוער כוכבי המדבר; אשרור הוראת שעה חוק עזר שמירה; מינוי דירקטורים לעמותות עירוניות; אשרור התקשרות עם קבלן "מארק שמעון בניה ושיפוצים בע"מ"; אישור תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2020; אישור המועצה להעלאת דרגת הרשות לרמה 3 ועדכון שכר בכירים; החלפת דורון יונאי כחבר דירקטוריון בחשמל ירוק לתומר רכטמן; אישור לקיחת הלוואה לחכ"ל ע"ס 40 מיליוני שקלים; אישור תוכניות 625-0792648 להסדרת דרכים קיימות בדודאים; אישור תב"רים; סגירת תב"רים; מינוי אסף רוט כסגן ראש המועצה
10/11/2019 13/2019 דיווחים: מינוי מנכ"ל חדש, הקמת אגף יישובים ומינוי מנהל אגף, דחייה בסדנת הוועדים, בחינת המבנה הארגוני של המועצה, חילופים בנציגי מליאה, אישור פרוטוקול 12/2019; דיווח תיק השקעות המועצה; דיווח ודיון תוצרי ועדת איכות הסביבה;אישור מינוי פלג ניאגו לתפקיד מנכ"ל המועצה; אישור מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית המשותפת עם באר שבע לניהול פארק חצרים; אישור חוק העזר לפינוי אשפה עודפת; ערבות בנקאית לרשות מקרקעי ישראל בגין אישורים להטמנת פסולת יבשה בתא 102; אישור תב"רים
06/10/2019 12/2019 פרוטוקול מליאת מועצת מיוחדת בנושא דו"חות ביקורת משרד הפנים
06/10/2019 11/2019 אישור פרוטוקול 10/2019; סיום עבודת מנכ"לית המועצה, יציאה לחו"ל, פגישה עם קק"ל, התנגדות למחלף שמתוכנן ביציאה מגבעות בר לרהט, הקמת חממה לחדשנות; סיכום ועדת חינוך רשותית; אישור ועדת טרור וועדת סמים; דו"ח הממונה על תלונות הציבור; אישור תב"רים
08/09/2019 10/2019 דיווחים: פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך במועצה, פרוייקט החממה ביוזמת המועצה, ועדה גיאוגרפית, מחלף גבעות בר; אישור פרוטוקול 09/2019; הצגת תהליך להגדרת תוכנית אסטרטגית למועצה; אישור ועדת שימור סביבה; עדכון חוק עזר בגין הנפקת תעודות ואישורים;
12/08/2019 09/2019 אישור פרוטוקול 08/2019; דיווחים: מועדון נוער נייד, החצר האחורית הופעה בג'ו אלון; הצגת ניתוח תחזיות האוכלוסייה ומבני ציבור; מודל תעדוף פרוייקטים יישובים לתמיכת המועצה מכספי מפעל הפיס; הלוואה של מיליון שקלים ליישוב; אישור הסכם פארק לוגיסטי עם שגב שלום ובאר שבע; עדכון תקציב חצי שנתי 2019; אישור תב"רים
14/07/2019 08/2019 אישור פרוטוקול 07/19; דיווחים: סקירה על ההתקדמות בדודאים, ביקור מנכ"ל משרד החינוך, פגישה עם ראש הממשלה, שר האוצר והקבינט, חממה לחדשנות בתחום תעשיית הפלסטיק; עתיד מרכז ג'ו אלון; פרוייקט מדריכים צעירים; בחירת 2 חברי ועדת מכרזים נוספים בהתאם להמלצת היועמ"ש, אשרור מתן פטור 2/3 למכינת נחשון בשובל מוסד מתנדב; אשרור לקיחת הלוואה נוספת בגין הסדר מע"מ בסך של 566,171 שקלים ובסך הכל הלוואה כוללת בסך של 10,072,171; אישור תב"רים;
16/06/2019 07/2019 אישור פרוטוקול 06/19; דיווחים; אישור ניר זמיר כנציג המועצה באיגוד "אשכול נגב מערבי"; תפיסת הבטחון של בני שמעון; אישור היטלי ביוב ודיון בהנחיות רשות המים; דיווח על תוצאות חברות הבת של המועצה לשנת 2018; הסדר פשרה עם מס הכנסה; הפועל ב"ש/בני שמעון בכדורסל – המשך הדרך; הצעת תבחינים לתמיכות 2020; צו הארנונה לשנת 2020 ובקשה חריגה 2020; הארכת הקצאת מבנים לעמותת כוכבי המדבר לשנתיים נוספות; אישור שרון שכטר והדרה גורפינקל לדירקטוריון החברה הכלכלית; אישור תקציב 2019 ועדים מקומיים – שומריה, גבעות בר ובית קמה; אישור תקנון מתוקן בני שמעון יזום ופיתוח; אישור תב"רים;
12/05/2019 06/2019 אישור פרוטוקולים 04-05/19; דיווחים; אישור משרת אמון ע. למנכ"ל המועצה רינת כהן; דו"ח ביצוע מינהל הכנסות המועצה 2018; המלצת הוועדה לתמיכות 2019; אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2019; חלוקת תקציבי מפעל הפיס; בריכת יחדיו – אישור מכרז לבחירת מפעיל; אישור תב"רים
14/04/2019 05/2019 אישור דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2018 וקבלת המלצות ועדת הביקורת
14/04/2019 04/2019 אישור פרוטוקול 03/19; דיווחים; מערך גיוס כספים במועצה; סיכום הערכת מודל יום חינוך; אישור תקנון מכון רימון; אישור דח"צים למכון רימון; אישור דח"צים מטעם המועצה לדירקטוריון עידן הנגב; פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי לצורך ניהול פקדון; אישור אסף רוט כחבר ועדת מכרזים במקום גילי מולכו; הצטרפותם של חברי המליאה לחברות בעמותת קרן בני שמעון; אישור תב"רים
10/03/2019 03/2019 אישור פרוטוקול 02/19; דיווחים; אגף החינוך – יעדים, אתגרים, תכניות עתידיות, דיווח התקדמות ועדת חינוך מועצתית; עדכון תקציב הבטחון; אישור ועדה חקלאית; מינוי חברים נוספים לוועדת ערר לענייני ארנונה שליד המועצה האזורית בני שמעון; אישור פרוייקטים לחטיבה להתיישבות; אישור ועדת איכות הסביבה;
10/02/2019 02/2019 אישור פרוטוקול 01/19; דיווחים; הצגת פרוייקטים של חכ"ל לביצוע בשטחי המועצה; שינוי תקנון החברה הכלכלית החדשה – ייזום ופיתוח; אישור מתן הלוואת בעלים בסך 500,000 שקלים לחכ"ל ייזום ופיתוח; אישור מינוי ועדת ביקורת של בית קמה; אישור ועדת איכות הסביבה
13/01/2019 01/2019 אישור פרוטוקול 13/18; צו מיסים לשנת 2019 ובקשה חריגה; הצעה לחלוקת תקציבי פיתוח 2019; דיון בהצעה להקמת מחלקת יישובים; הקמת ועדת חינוך מועצתית – הצעה ליישום; אישור תב"רים

מצגת בקשה חריגה