דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

האגף לפיתוח כלכלי

ייעודם של האגף לפיתוח כלכלי והחברה הכלכלית הוא הגדלת מקורות ההכנסה של המועצה, והגדלת והפעילות הכלכלית והיצע מקומות התעסוקה באזור.

האגף פועל לפיתוח אזורי תעסוקה, יזמות, ולהקמת מוקדי תיירות, בילוי ופנאי, ומלווה את היזמים שבוחרים לפעול בתחומה אל מול משרדי הממשלה השונים.

תעסוקה ועסקים

האגף לפיתוח כלכלי מופקד על יצירת תשתיות ותנאים לפיתוח כלכלי באזור המועצה ובישוביה.

מטרות האגף הם יצירת מקורות הכנסה למועצה לשמירה על רמת שירות גבוהה לרווחת תושביה, הנחת תשתית לפיתוח וגיוון מקורות התעסוקה, וייזום פרויקטים מחוללי שינוי ברמה אזורית כמנוף לפיתוח האזור כולו.

תפקידי האגף כוללים טיפול בנושאי ייעוד קרקעות ברחבי המועצה, פיתוח וקידום התיירות, ליווי וסיוע ליזמים, וכן פיתוח מרכזי תעסוקה אזוריים.

 

ליצירת קשר עם בעלי התפקידים

לאתר החברה הכלכלית – בני שמעון ייזום ופיתוח (אתר חיצוני)

בקשה לקבלת מידע RFI – מגרש 105