דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

נכנסו לתוקף תקנות חשובות מאוד, תוקפן למשך שנה ומטרתן זירוז הליכי בניית ממ"דים ברחבי הארץ.

התקנות קובעות מתן פטור מהיתר בניה להקמת ממ"ד לבית פרטי.

אל תתחילו לבנות בלי אישור פיקוד העורף

פיקוד העורף מציע מספר דגמים תקניים וקבע הנחיות לתכנון במדריך מפורט.

 

דגשים עיקריים:

  • ניתן להתחיל בביצוע הקמת הממ"ד רק לאחר שהתקבל אישור פיקוד העורף לתכנון.
  • הממ"ד יהיה צמוד לדירת המגורים עם פתח גישה מתוך הדירה.
  • שטח הממ"ד לא יעלה על 9 מ"ר נטו (ללא קירות)
  • תוספת הממ"ד תבנה בתחום קווי הבניין ותהיה תואמת לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות על המגרש.
  • הממ"ד יכול להיות בבניה קונבנציונלית, כמבנה יביל או כמבנה מתועש.
  • נדרש למנות בעלי מקצוע כמפורט במדריך.
  • בסיום הבניה יש לשלוח הודעה לוועדה המקומית ולפיקוד העורף בצירוף מסמכים כמפורט במדריך.

להלן מדריך הנחיות פיקוד העורף לקבלת הפטור:

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/exemption-building-permit-2floors/he/Iron-Sword_apartment%20protection%20book.pdf

 

הבקשה תוגש באופן מקוון על ידי עורך הבקשה באמצעות המערכת באתר פיקוד העורף בכתובת:

https://www.oref-rishuy.org.il/HomePage?ReturnUrl=%2f