דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900
הצהרת נגישות

עקרון היסוד של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות"

המועצה האזורית בני שמעון רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ובשיפור השירות הניתן ללקוחות עם מוגבלויות מתוך הכרה והבנת עקרון היסוד.

המועצה פועלת על מנת להנגיש את המידע, השירות ואת מוסדות הציבור שבאחריותה. אתר האינטרנט פועל בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות תשע"ג 2013).

 

אנו משקיעים מאמצים בכל העת במטרה להעמיד לרשות התושבים מידע נגיש ככל האפשר ויחד עם זאת במידה ובמהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות ובקשות.

רכזת הנגישות במועצה

ניתן לפנות בכל נושא ושאלה הקשורים לנגישות בכל אחד מהנושאים שיפורטו מטה, לרכזת הנגישות במועצה:

מיכל זמיר 050-6851403 כתובת דוא"ל: michalz@bns.org.il

להלן כתב הסמכה רכזת נגישות >>> כתב הסמכה לרכזת נגישות במוא"ז בני שמעון – מיכל זמיר (קובץ חיצוני)

הנגשת השירות

המועצה פועלת לביצוע התאמות נגישות בנהלים הליכים ונוהגים שמטרתם הבטחת מתן שירות לאנשים עם מוגבלות באופן שוויוני מכבד ואיכותי להלן שירותי להלן מצורפת תכנית עבודה של מחלקת משאבי אנוש:

תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלויות לשנת 2023 קרן בני שמעון (קובץ חיצוני)

תכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2023 עובדי המועצה (קובץ חיצוני)

אמנת עובדי המועצה לשירות הנגיש – יידוע העובדים (קובץ חיצוני)

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למנהלת משאבי אנוש במועצה: גילי בן שימול, gilib@bns.org.il, 08-9911754

מתן שירות ליווי וסיוע במילוי מסמכים

ניתנת בזאת האפשרות לאדם עם מוגבלות קבלת מלווה מטעם הרשות בהגעה לפגישה במועצה ומתן סיוע במילוי מסמכים לתיאום מראש ובזמן של לפחות שלושה ימים לפני הפגישה יש לפנות לרכזת הנגישות המועצה בטלפון: 050-6851403 מייל: michalz@bns.org.il

הסדרי נגישות במבני ומוסדות הרשות

להלן מפורטים מבני הציבור ומתקנים המונגשים במועצה:

 

הנגשה פרטנית במוסדות חינוך

לתלמיד עם מוגבלות, ולהורה עם מוגבלות יש זכות לקבל התאמות נגישות לשירותי חינוך ולמבנה. הנגשת מערכת החינוך בהתאם לצרכים של תלמיד או הורה עם מוגבלות תאפשר לתלמיד לממש את זכותו לחינוך ולשוויון ותאפשר להורה עם מוגבלות לקחת חלק בחוויות הלימודיות של ילדיו. החוק והתקנות מחייבים את הרשויות והבעלויות על המוסד החינוכי להנגיש את מוסדות החינוך ואת השירות החינוכי הניתן על ידם לתלמידים עם מוגבלות ולהורים עם מוגבלות, ככל שהמוסד החינוכי לא מותאם עבורם.

חשוב להדגיש:

ההנגשה תבוצע תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ותאפשר להם קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני להלן קישור לחוברת התאמות הנגישות של משרד החינוך >>> חוברת התאמות הנגישות של משרד החינוך (קובץ חיצוני)

 

התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי

תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות בדרכי ההוראה, בלמידה ובחומרי הלמידה וההיבחנות, תיבחן זכאותם להתאמות על ידי הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר, שכן אישור התאמות אלו הוא באחריות משרד החינוך.

התאמות הנגשה בתחום הפדגוגי-טכנולוגי

תלמידים עם מוגבלות הזקוקים להתאמות טכנולוגיה מסייעת, תיבחן זכאותם על ידי הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בהתאם למוגבלות (מומחי התחום מהמתי"א, מומחי התחום מהמתי"א לעיוורים ומומחי תחום מהמרכז הטיפולי לכיבדי שמיעה וחירשים) יחד עם הצוות החינוכי והטיפולי בבית הספר.

הגשת בקשה לביצוע התאמות הנגשה

בכל שנה מתקיים רישום מוקדם לטובת הורה/ תלמיד המבקשים התאמות נגישות, הרישום כולל מילוי טופס פניה. את הטופס יש למלא ולהעביר לבית הספר או למחלקת החינוך ברשות . בהתאם לנדרש יבוצע סקר התאמה ו/או קבלת הנחיות ממשרד החינוך עם קבלת ההנחיות להנגשה, העבודות יועברו לביצוע ויישום. העבודות יבדקו ויאושרו ע"י יועץ הנגישות.

רישום מוקדם יתאפשר בהתאם לתקנות כ 15 חודשים לפני מועד כניסת התלמיד לכל מסגרת חינוכית שבה נדרשות ההתאמות. כלומר תלמיד/הורה אשר מבקש התאמות הרישום למסגרת חינוכית יכול לפנות לרישום החל מחודש יוני של השנה הקודמת (עבור שנת הלימודים שתפתח ב 01/09/2022 ניתן כבר לבצע רישום החל מיום 01/06/2021)

להלן קישור לטופס בקשה להנגשה >>> טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (טופס חיצוני)

עבודות הנגשה אקוסטית, מוטורית, ראיה ולריהוט מותאם יוגשו גם באמצעות הטופס הנ"ל.

בהתאם לנדרש יבוצע סקר התאמה ע"י יועץ נגישות ו/או קבלת הנחיות ממשרד החינוך עם קבלת ההנחיות, העבודות יועברו לביצוע ויישום, בתום ביצוע העבודות יתקבל אישור של יועץ הנגישות.

הרשות תבצע עבודות התאמת הנגשה בכפוף להסכם מסגרת. בימים אלה מסתיימת עבודת הכנת הסכם המסגרת להנגשה פרטנית והנגשת מבני ציבור קיימים  – עם קבלת החלטת ועדת המכרזים יפורסמו תוצאות המכרז באתר.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למחלקת החינוך במועצה:

יפעת כלפה, מנהלנית ותקציבאית מחלקת החינוך, yifat@bns.org.il , 08-9911730

לי בן חמו, מזכירת מחלקת החינוך: leeb@bns.org.il ,08-9911707

לחצו כאן לאגף החינוך

 

נגישות עסקים

לפי סעיף 8 ב’ לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, מבלי לבחון התקיימות של הוראות הנגישות.

להלן קישור לקובץ התקנות: >>> צו רישוי עסקים – הוכחת נגישות – פברואר 2022 (קובץ חיצוני)

בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות, הנגשה פיזית והנגשת השירות.

על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

לנוחותכם מצורפים המסמכים הבאים:

  1. טופס חוות דעת מורשה נגישות (קובץ חיצוני)
  2. תצהיר של מבקש רישיון עסק או היתר זמני על התקיימות הוראות הנגישות בעסק (קובץ חיצוני)
  3. טופס בדיקה עצמית: נגישות בעסק (קובץ חיצוני)

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למנהלת רישוי עסקים במועצה:

סופי סולומון, sofi@bns.org.il, 08-6257964

לחצו כאן למחלקת רישוי עסקים

הנגשת אירועים

המועצה מחוייבת בביצוע התאמות נגישות לאירועים אותם היא מקיימת, הן באירוע עצמו והן בפרסומים המקדימים לאירוע. כל אירוע בהתאם לאופיו מאושר על ידי יועצת הנגישות של המועצה. הנגשת אירועים מבוססת על קיומם של: חניות נכים, הדרכת מאבטחים, דרכי גישה, כניסה וקופה נגישות, במידת הצורך הקצאת מקומות ישיבה לנכים, מתן אישור להכנסת חיית שירות, שירותי נכים והדרכת שירות לצוות מסייע.

במקרים בהם נדרשת התאמה פרטנית יש לפנות בבקשה למנהלת מחלקת התרבות של הרשות  או לרכזת הנגישות, ברשות.

מפרט סידורי נגישות בארועים (קובץ חיצוני)

טבלת מבנים נגישים שניתן לקיים בהם אירועים

תעודות המקנות פטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה

תעודת נכה ללא פטור מתור ופטור מתשלום עבור מלווה

להלן קישור לחוברת זכויות לנגישות באירועים ובפעילויות תרבות >>
חוברת זכויות לנגישות באירועים ובפעילויות תרבות (קובץ חיצוני)

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למנהלת מחלקת התרבות במועצה:

קרן סביון כחילה, keren@bns.org.il, 08-9911704

לחצו כאן למחלקת התרבות

 

היערכות בחירום - אנשים עם מוגבלויות

בישראל אירעו בעבר רעידות אדמה חזקות, שהשפיעו כמעט על כל אזורי המדינה. אלו צפויות להתרחש שוב בעתיד, אך לא ניתן לדעת בוודאות מתי זה יקרה, באיזו

עוצמה והיכן. היערכות מוקדמת שלכם ושל משפחתכם תאפשר לשרוד את מצב החירום, ולצמצם את הנזקים העלולים להיגרם מרעידת אדמה חזקה.

להלן חוברת הנחיות התנהגות והיערכות למצב של רעידות אדמה כשמדובר באנשים עם מוגבלות, החוברת הופקה בעבודה משותפת של ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה (רשות חירום לאומית (רח"ל), משטרת ישראל, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, פיקוד העורף,  משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד החינוך).

לחצו כאן להורדת חוברת הנחיות התנהגות והיערכות לרעידות אדמה עבור אנשים עם מוגבלויות (קובץ חיצוני)

מוזמנים לצפות בסרטוני ההסברה הבאים (כל הקישורים הבאים מעבירים לסרטון יו-טיוב)

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לקב"ט המועצה, נועם רז, בטלפון: 052-3962788 או כתובת דוא"ל  Noam@bns.org.il

 

סימון חנייה לרכב נכים

חנייה לנכה סמוך למקום מגוריו  (תיקון מס' 7) תשע"ז-2017:

המועצה תאפשר הקצאת מקום חנייה לרכב מזכה אחד של נכה הנושא תג נכה, בסמוך ככל האפשר למקום מגוריו ובמרחק שאינו עולה על 200 מ' ממקום מגוריו הבקשה תיבחן ותאושר בכפוף לאישור ועדת התנועה של המועצה ולפי התנאים הבאים:

  1. עיוור או נכה שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  2. קיימת מוגבלות בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
  3. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  4. בעל רכב מזכה בתו נכה ע"י משרד התחבורה.
  5. תושב שברשותו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע ובכלל זה חניה הצמודה לדירת מגוריו אך היא איננה נגישה.

לא תתאפשר הקצאת חניה באם קיימת חניה נגישה פרטית בתוך המגרש הפרטי.

להלן קישור לטופס הגשה בקשה >>> טופס בקשה למקום חניה לרכב נכים (קובץ חיצוני)

את הטופס בצרוף כל המסמכים הנדרשים כפי שמצוין על גבי הטופס יש להעביר למיכל זמיר רכזת הנגישות של המועצה לכתובת מייל: michalz@bns.org.il

עם השלמת כל המבוקש הפנייה תועבר לדיון ואישור של ועדת התנועה של המועצה.

לפרטים ושאלות נוספות ניתן לפנות גם בטלפון: 050-6851403