דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900
ביום רביעי, 20.7.2022, התארחו במועצה חברי הוועדה הגיאוגרפית של ועדת הגבולות של משרד הפנים הבוחנים סוגיות הקשורות לגבולות בין רשויות, חלוקת הכנסות ומעמדן המוניציפאלי של הרשויות. חברי הוועדה ביקרו במרכז ג'ו אלון, מרכז המיחזור דודאים, חוות רימון ואזור התעסוקה עידן הנגב. ניר זמיר, ראש המועצה, הציג בפני חברי הוועדה את העשייה הרבה המתקיימת במועצה ואת שיתופי הפעולה הרבים וההסכמות שהמועצה מקיימת עם הרשויות הסמוכות מתוך אחריות אזורית ורצון לרווחה כלכלית לכל תושבי הנגב.
ניר הציג שורה של פרויקטים משותפים שהמועצה מובילה בתחומי הכלכלה, החדשנות, התעסוקה, החינוך, איכות הסביבה, החקלאות והתיירות וביניהם: מרכז ג'ו אלון שעוסק בחינוך, תרבות וחיבור בין החברה היהודית והבדואית, אזור התעסוקה עידן הנגב בשיתוף עם רהט ולהבים שהביא לירידה של 40% באבטלה ברהט, המרלו"ג החדש שעתיד לקום בנבטים יחד עם באר שבע ושגב שלום, אזורי תעשייה ותעסוקה חדשניים ופורצי דרך שמטרתם להעלות את רמת השכר בנגב ועוד ועוד.
נמשיך לפעול למען שיתופי פעולה וחיבורים בנגב שיצמיחו ויניעו את בני שמעון והאזור כולו קדימה.