דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

תושבים יקרים,
מועצה אזורית בני שמעון תומכת ומעניקה מלגות לתושביה בתחומים שונים.
מועדי הגשת בקשות למלגות: 30.06.2023.

מלגת היצירה מטעם המועצה האזורית בני שמעון
מיועדת ליוצרים תושבי המועצה אשר בכוונתם להוציא לאור ספר בתחומי:

  • הספרות (שירה, פרוזה, בלטריסטיקה, מחזאות)
  • המחקר
  • הדוקומנטציה
  • האומנות (אלבום ציור / פיסול / צילום, רישומים, יצירות מוסיקליות מקוריות).

כמו כן מיועדת המלגה לתמיכה בהפקת סרט בשלב גמר
ולסיוע בהצגת תערוכה (ציור, פיסול, צילום וכדומה) במקום ציבורי.

על מבקשי המלגה להוריד ולמלא את השאלון המצורף,
ולהעבירו עד ה- 30.6.2023,
בנוסף לשלושה עותקים של היצירה
ואישור של מו"ל על נכונותו להוציא את היצירה
או של גלריה המוכנה להציג תערוכה,
לידי: רותי ברקוביץ מח' תרבות הפנאי,
מ.א. בני שמעון 85300.

לשאלון>>

מועצה אזורית בני שמעון תומכת ומעניקה מלגות לתושביה בתחומים שונים. מועדי הגשת בקשות למלגות: 30.06.2023. מלגות הצטיינות לנוער בתחומי האמנויות המועצה האזורית בני שמעון החליטה להעניק מדי שנה מלגות הצטיינות לבני נוער בתחומי האמנויות. קריטריונים להגשה: המלגות תוענקנה לנערים ונערות תושבי המועצה בשנה האחרונה מגילאי ז'- י"ב העוסקים בתחום האומנות שלוש שנים לפחות והשתתפו בתערוכות/ פעילות בתזמורת/ חברות בלהקה. נדרש: לצרף המלצות ואישורים על ההישגים. הגשה: עבור- יזהר בן נחום 052- 6015322 BENNAHUM@BEITTKAMA.ORG.IL

 

מלגות הצטיינות לנוער בתחומי האמנויות
המועצה האזורית בני שמעון החליטה להעניק מדי שנה מלגות הצטיינות לבני נוער בתחומי האמנויות.
קריטריונים להגשה:
המלגות תוענקנה לנערים ונערות תושבי המועצה בשנה האחרונה מגילאי ז'- י"ב
העוסקים בתחום האומנות שלוש שנים לפחות והשתתפו בתערוכות/ פעילות בתזמורת/ חברות בלהקה.

נדרש:
לצרף המלצות ואישורים על ההישגים.

הגשה:
טופס לבקשת מלגת הצטיינות לנוער בתחומי האמנויות – ליחצו כאן (טופס הרשמה חיצוני)
עבור- יזהר בן נחום
052- 6015322
BENNAHUM@BEITTKAMA.ORG.IL

 

 

מלגות לתלמידים מחוננים

המועצה האזורית בני שמעון החליטה להעניק מדי שנה מלגות לתלמידים מחוננים/ מצטיינים בשנת הלימודים תשפ"ג.

קריטריונים להגשה:

המלגה מיועדת לתלמידים אשר עברו מבחני מיון שונים: מכון סאלד, מבחנים אוניברסיטאיים ולומדים בפועל בחוג למחוננים/ בתכניות שונות לנוער שוחר מדע בשנת הלימודים תשפ"ג.

בניגוד לשנים עברו – לא תינתן מלגה לילדים הלומדים במעוף או כאלו שלומדים בכיתת מחוננים וזכאים להסעות מהמועצה.

לבקשה יש לצרף:

  • אישור לימודים מהמוסד בו לומד התלמיד בחוג למחוננים/מצטיינים.
  • קבלה על גובה שכ"ל.
  •  מכתב בקשה
  • המלצת ביה"ס למתן המלגה.

הגשה:

עבור- סאלין חיון

08-9911707

SALINE@BNS.ORG.IL

 

 

מלגות מעורבות חברתית

קריטריונים להגשה:

המלגות יוענקו לבני נוער בכיתות י"א- י"ב מיישובי המועצה, אשר פעלו והצטיינו בתחומים הבאים: חונכות, הדרכה, מנהיגות, חירום והצלה, יזמות חברתית ואיכות הסביבה.

נדרש:

למלא שאלון לקבלת המלגה, ולצרף מכתב לוועדה המסביר את פועלו של הנער והישגיו.

למלא מכתב המלצה ממקום התנדבות.

הגשה:

טופס הגשת בקשה למלגת מעורבות חברתית לנוער – ליחצו כאן (טופס הרשמה חיצוני)

עבור- סאלין חיון

08-9911707

SALINE@BNS.ORG.IL

 

מלגות ספורט

המועצה האזורית בני שמעון החליטה להעניק מדי שנה מלגות בתחום הספורט
כדי לעודד ולחזק מצוינות בתחום הספורט בקרב תושבות ותושבי המועצה,
לסייע לספורטאיות ולספורטאי הספורט ההישגי להתמיד ולשאוף להישגים ולמצוינות.

קריטריונים להגשה:
התמיכות יינתנו למי שכתובתם המעודכנת בתעודת הזהות הינה במועצה האזורית בני שמעון בלבד,
תושבות ותושבי המועצה האזורית בני שמעון לפחות בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה,
נשים וגברים כאחד, מגילאי 10 ומעלה.
תנאי לקבלת התמיכה הינו השתייכות לאיגוד רשמי.
התמיכה תינתן לספורטאיות ולספורטאים אשר יוגדרו ע"י ועדת המלגות של המועצה
כספורטאים מצטיינים לשנת המלגה בלבד, אשר מגיעים להישגים גבוהים באליפויות ישראל,
אליפות אירופה, אליפות עולם, אולימפיאדה, או כל סבב תחרויות המזכות בניקוד לאומי.

ספורט אישי
התמיכה תינתן במגוון ענפים, למדורגים במקום 1-3 באליפות מחוזית רשמית
ולמדורגים במקום 1-5 בתחרות לאומית/בינלאומית רשמית

ספורט קבוצתי
ספורטאי/ת המשחק/ת בליגה הראשונה בישראל.
ספורטאי/ת אשר מוזמנ/ת לנבחרת ישראל.
בהחלטה על מתן המלגה יילקחו בחשבון הישגיה והישגיו של המבקשת והמבקש בשנתיים האחרונות,
שהם בין היתר: השתתפות באירועי ספורט יוקרתיים, השתתפות בתחרויות, הישגים זכיות וכדומה.
ככל שנמצאת או נמצא בשירות סדיר – מוכרת או מוכר על ידי צה"ל כספורטאית פעילה
או מצטיינת או כספורטאי פעיל או מצטיין.

סכום המלגה
מלגה חד שנתית בסכום של עד 4,000 ₪
גובה המלגה ייקבע כחלק מההוצאות בפועל או על פי הישג.
סכומי המלגות לפי הקריטריונים עלולים לקטון כאשר מספר הפניות למלגות
גדול ביחס לתקציב המוגבל, בכפוף להחלטת הוועדה.

הגשת הבקשה
מועד אחרון להגשת הבקשה – 30.06.2023

לחצו כאן לטופס בקשת מלגת ספורטאי מצטיין>>