דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

צמרת המשרד לביטחון פנים הגיעה למועצה לשמוע דיון וסקירה על מאפייני האזור בו אנו חיים, האתגרים והצורך ההולך וגובר בהחזרת תחושת הביטחון האישי לתושבי הנגב.

אנשי המשרד לביטחון פנים שותפים למחויבות שלנו כלפיכם התושבים,

לפעול בנחישות ולהביא לשינוי בהשלכות הפסולת בשטחים הפתוחים ובטבע שלנו,

בתרבות הנסיעה בכבישים, הפגיעה בחקלאות בין אם בציוד, בשדות או כלים חקלאיים וגם הירי הבלתי פוסק ממנו סובלים תושבי האזור כולו- יהודים ובדואים.

נמשיך לפעול על מנת להביא לעלייה בתחושת הביטחון ולהציף את הנושא
לדרגים הבכירים.

צמרת משרד ביטחון פנים במועצה