דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

מוכנות כ"א בעת חירום

עובדים יקרים,

במסגרת ריענון הנחיות משרד העבודה, כח אדם בשעת חירום –

הרשות מוגדרת כמפעל חיוני / קיומי.

חוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז – 1967 קובע כי בעת חירום –

על כל עובדי המפעל (אנחנו) להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיידרש מאתנו.

הודעה לעובדים>>

אישור מפעל חיוני למועצה אזורית בני שמעון>>