דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

אגרת הביוב ניגבת לפי צריכת המים של הנכס המחובר למערכת הביוב, אין זה אומר כשכל כמות המים העוברת במד המים מחויבת באגרת ביוב. קיימים מנגנונים שקבעה רשות המים לחישוב החלק היחסי של המים המוזרמים לביוב מסך-כל צריכת המים המשויכת לנכס.

באופן אוטומטי מופעל מנגנון הפחתה המכונה "מנגנון חורף/קיץ", מנגנון זה מחשב באופן אוטומטי את שימושי הצרכן הביתי מידי שנה, מבטא באופן די מדויק את כמויות המים שמוזרמות לביוב מהנכס ולוקח בחשבון את המים המשמשים להשקיית גינות ולשאר שימושי קיץ למינם, שאינם מוזרמים לביוב.

הנוסחה למנגנון היא: בחודשי החורף (דצמבר-מרץ) נלקחת עבור הזרמה לביוב 90% מצריכת המים ובחודשי הקיץ (אפריל -נובמבר) עד 100% מצריכת המים הממוצעת של חודשי החורף.

לדוגמה: נכס הצורך 20 ממ"ק מים בחודשי החורף ישלם כל חודש עבור 20 ממ"ק כפול 90% = 18 מ"ק ובחודשי הקיץ לא יותר מ 20 מ"ק לחודש. ההנחה כי יתרת הצריכה של נכס זה משויכת לשימושי הקיץ (כגון השקיה) ולכן אין לחייבה בביוב. אם צרכן צורך פחות מ- 20 מ"ק בדוגמא זו בקיץ, הוא ישלם רק בעד מה שצרך בפועל.

במחשבון ההשקיה ניתן להשתמש רק לאחר קבלת אישור מהמועצה לכך ובהתאם למפורט במסמך זה. לא מדובר בהנחה, אלא לנסות לאמוד את כמויות המים שאינן מגיעות לביוב במקרים ייחודיים וחיוב באגרת ביוב בהתאם.

השימוש במחשבון ההשקיה הוא אופציה שניתנה לרשות להחליט ורק במקרה שמנגנון חורף/קיץ אינו משקף את כמויות המים המשמשות להשקיה בגינה ופוגעת בצרכן.

הנתונים שישמשו אותנו לקביעת זכאות לשימוש במחשבון ההשקיה הנם:

  • צריכת המים בנכס גבוהה באופן משמעותי מצריכת המים המתוקננת הממוצעת לנפש שהיא 0.18 ממ"ק ליום.
  • צריכת המים גבוהה גם בחודשי החורף.

עם אישור ההפחתה מתבטל השימוש במנגנון חורף/קיץ וחיוב אגרת הביוב יהיה לפי צריכת המים הכוללת של הנכס בהפחתת הכמות שחושבה ע"י המחשבון.

בכל מקרה של בקשה לשימוש מחשבון ההשקיה, על המבקש למלא את כל הנדרש ולהעביר את הבקשה אלי בדוא"ל nitsan@bns.org.il או למיטל ממחלקת הגביה בדוא"ל litala@bns.org.il  יחד עם; קובץ האקסל, חשבונות ספק המים ואישור ספק המים למספר הנפשות בנכס.

במידה ועדיין יימצאו אי התאמות בגלל שימוש אחר במים ניתן להזמין מכון תקנים שיחשב ויקבע את שפיעת הביוב מהנכס

כל הבקשות תיבחנה על-ידי בהתאם לשימושי הצרכן והקריטריונים הרשומים לעיל ותימסר תשובה למבקש.

ליחצו כאן להורדת טופס השקייה ממוחשב

בברכה

ניצן דואניאס

מנהל מחלקת מים וביוב