דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

קצין ביקור סדיר

הקב"ס (קצין ביקור סדיר) ממונה מטעם משרד החינוך ומייצג באופן פורמלי את תוקפו של חוק חינוך חובה: מעקב אחר ביקור סדיר של תלמידים מגן החובה ועד סיום החטיבה העליונה.

על הקב"ס לדאוג לביקור סדיר של תלמידים בבה"ס ולוודא ניצול מקסימלי משהותו במסגרת החינוכית ובכך, לעזור במניעת נשירה גלויה וסמויה.

הקב"ס מסייע במניעת נשירה והגברת כוח ההתמדה, על ידי איתור הקשיים ומתן מענה לטובת הצלחת התלמיד. במידת הצורך ידאג הקב"ס, בשיתוף התלמיד, הוריו והצוות הפדגוגי של בית הספר, לשיבוץ במסגרת חלופית מתאימה.

תפקידי הקב"ס:

  • איתור תלמידים בסכנת נשירה סמויה או גלויה ו/או תלמידים בלתי-משובצים.
  • טיפול בתלמידים למניעת נשירתם, החזרתם למעגל הלימודים ולתפקוד תקין ושיבוצם במוסדות חינוך מתאימים.
  • ליווי פרטני של תלמידים בכל מסגרות החינוך בישוב ומוסדות מחוץ לישוב.
  • בניית תכניות אישיות לתלמידים בשיתוף משרד החינוך והפנייה לאבחונים עפ"י הצורך.
  • הפעלת תכניות התערבות שונות לטיפוח וגישור על פערים לימודיים-חברתיים, ביסוס ההישגים הלימודיים ומציאת פתרונות אישיים לכל תלמיד.
  • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.
  • חינוך ביתי, הליך לקבלת פטור מחוק לימוד חובה והגשת תכנית למידה ומעקב אחר ביצוע התכנית.

 

קצין ביקור סדיר:

מיכה נוחם

דואר אלקטרוני: michan@bns.org.il

טלפון: 053-7004731 / 08-9911725