דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

במחצית השנייה של שנת 2020 קיימה המועצה תהליך אסטרטגי בהובלת צוות היגוי שכלל נציגים מכל יישובי המועצה תוך מתן ייצוג לקבוצות אוכלוסיה שונות, עובדי מועצה ונבחרי הציבור. צוות ההיגוי, אותו הובילה יפעת ניימן, יועצת אסטרטגית, ניסח מחדש את חזון המועצה ואת ערכי הליבה שלה והכין תכנית אסטרטגית הכוללת את יעדי העל של המועצה בשנים הקרובות.

לאחר מפגש ועדים במסגרתו עברה התכנית מהלך של דיוק נוסף, הוצגה התוכנית בפני מליאת המועצה וקיבלה את אישור. בשלב הבא תוטמע התכנית האסטרטגית בתוכניות העבודה של המועצה ויבוצע מהלך לחיבור היישובים והתושבים לתוכנית החדשה.

לתוכנית האסטרטגית לחצו כאן >> תוכנית אסטרטגית 2021

לתקציב המועצה ותוכניות עבודה לשנת 2021 לחצו כאן >> תקציב המועצה ותוכניות עבודה לשנת 2021

חזון בני שמעון: הבית שלנו בנגב הירוק, מרחב המאפשר לחלום וליזום קהילה של קהילות, בה יש מקום לכולנו להתחדש, להתחבר לסביבה, ולחיות בשותפות עם שכנינו

ערכי הליבה של המועצה

ערכי הליבה של המועצה המשכיות והתחדשות – התפתחות והשתנות בגישה גמישה וחדשנית, הצומחת מתוך הכרת ערכי המורשת מגוון וחיבורים – קירוב לבבות ושיתופי פעולה בין תושבים וישובים, באקלים משתף מכבד ומחבר קהילתיות – טיפוח קהילה כפרית חמה ורב דורית וחיזוק החוסן הקהילתי מעורבות יוזמת – הרחבת מעגלי ההשפעה והעשייה, מתוך שייכות ורצון טוב

מטרות העל/צירי המשימה

מטרות העל: חמשת צירי המשימה האסטרטגית: פיתוח כלכלי, חינוך, קהילתיות דו-רובדית, איכות סביבה, הובלה אזורית