דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

חוק חופש המידע

 

חוק חופש המידע התשנ"ח / 1998 אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.
מועצה אזורית בני שמעון, כרשות אזורית, נמנית אל הרשויות הציבוריות שהחוק חל לגביהם.

בהתאם לחוק, על ראש המועצה למנות מקרב עובדי הרשות ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור.
במועצה אזורית בני שמעון, מונה אודי נתן לתפקיד זה.

הליך הגשת הבקשה למידע
מומלץ לעיין בהסבר מפורט על הליך הגשת הבקשה באתר היחידה לחופש המידע של משרד המשפטים 

לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע, תוגש בקשה על גבי טופס
שירות חדש: מילוי טופס מקוון דרך היחידה לחופש המידע של משרד המשפטים.

ליחצו כאן להורדת כתב התחייבות לפי תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט – 1999

טופס במילוי ידני, יש לשלוח לכתובת הבאה:
הממונה על העמדת המידע לרשות הציבור

אודי נתן
מועצה אזורית בני שמעון
ד.נ. הנגב 8532400
טלפון: 08-9915855

דואר אלקטרוני: meida@bns.org.il

דו"חות שנתיים של הממונה על חופש המידע – ליחצו כאן

אגרות (מעודכן ל- 2016):

 •  אגרת בקשת מידע: 20 ₪.
 •  אגרת בעד איתור מיון וטיפול במידע: 30 ₪ לכל שעה (החל מהשעה הרביעית).
 •  אגרת הפקת מידע: 0.20 ₪ לכל עמוד צילום, או 2.5 ₪ לכל תקליטור.
 •  אם המידע היה מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.
 •  סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה: 150 ₪

תשלום האגרה:
ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים (במנהל הכנסות המועצה):

 •  מזומן במחלקת הגביה
 •  כרטיסי אשראי (גם טלפונית)
 •  המחאה
 •  שובר לתשלום בבנק הדואר – יש ליצור איתנו קשר ואנו נשלח

פטור מאגרת בקשה:

 • במקרים בהם המידע המבוקש הינו אודות המבקש עצמו: אדם המבקש מידע אדות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול).
 • מידע שיש להעמידו לרשות הציבור.
  לבירורים, ניתן לפנות באמצעות כתובתנו בדואר אלקטרוני: meida@bns.org.il

  המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור.
  נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.