דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

החל מחודש ינואר 2018, עובדים המתגוררים ביישובי המועצה האזורית בני שמעון זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 7%  על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה של 132,000 ₪ לשנה, כלומר  זיכוי מס מקסימלי של 9,240 ₪ לשנה.

משמעות הזיכוי היא כי גובה מס ההכנסה שעל העובד לשלם יוקטן בהתאם לגובה הזיכוי.

בכל מקרה המס המחושב לא יהיה נמוך מאפס. רק עובדים אשר משלמים מס הכנסה בפועל ייהנו מהזיכוי הנ"ל ובפועל המס שהם משלמים יקטן עד לתקרה חודשית של 770 ₪ בחודש (9,240 ₪ בשנה).

הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייו הוא באותו יישוב (כתובתו רשומה במועצה, משלם ארנונה, משלם אגרת ביוב ובמידה ויש לו ילדים בגיל חינוך, ילדיו רשומים במערכת החינוך במועצה) ומוענקת אך ורק לאחר שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב, רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריו ביישוב.

תושב שעונה על הגדרה זו וכתובתו לא מעודכנת בתעודת הזהות, מוזמן לפנות למועצה לשינוי כתובת.

 

מי זכאי?

עובד שהתגורר לפחות 12 חודשים ברציפות באחד מיישובי המועצה  או בכמה מהם בתנאי שמשך תקופת המגורים הרציפה בהם הייתה לפחות 12 חודשים, זכאי לזיכוי ממס הכנסה .

במקרה שהעובד התגורר ביישוב במשך כל שנת המס הוא יהיה זכאי למלוא ההטבה.

במקרה שהעובד התגורר ביישוב רק בחלק משנת המס (למשל, הוא עבר להתגורר ביישוב באמצע השנה או עזב את היישוב במהלך השנה), הוא יהיה זכאי באותה שנה רק לחלק היחסי של הטבה בהתאם למשך מגוריו ביישוב באותה שנה.

 

מי לא זכאי?

עובד שהתגורר פחות מ-12 חודשים ברציפות ביישוב, לא יהיה זכאי כלל להטבה.

הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייו הוא ביישוב המזכה. כך למשל, מי שעובד בתל-אביב ומתגורר בה בדירה שכורה, אך חוזר מדי סוף שבוע למשפחתו שבאחד מיישובינו אינו זכאי להטבה.

 

כיצד מממשים את הזכאות?

בכדי לממש את הזכאות יש צורך בקבלת אישור תושב, על פי הנחיות רשות המיסים. המועצה נערכת לנפק אישורי תושב באופן הבא: תשלח ליישובים רשימת תושבים ממערכת המימד של משרד הפנים, היישוב יאשר שאכן התושב מנהל את מרכז חייו ביישוב (על פי הרשום מעלה) ועל פי אישור זה יישלח האישור לתושב.

מי שלא יקבל את האישור, יפנה למזכירות היישוב לברור הנושא.

 

לטופס המקוון לבקשת אישור תושבות לצורכי הטבת מס לתושבי המועצה, הקליקו כאן