דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

התו הסגול והנחיות מעודכנות לעסקים

בעלי ובעלות עסקים, עם חזרת פעילות העסקים בצל הקורונה, הינכם נדרשים לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ולמלא הצהרה לקיום תנאי תו סגול >

טופס מילוי הצהרה

 

פרטים נוספים

חובה על מחזיק או מפעיל של חנות הפתוחה לציבור למנוע הכנסה לחנות של אדם שאינו חובש מסיכה, לא להעניק שירות לאדם שאינו חובש מסיכה, לתלות מודעות במקום בולט לעין בעסק ובכלל זה בכניסה אליו בדבר חובת חבישת מסיכה בתוך החנות.

בעל העסק או מחזיקו חייב לחתום על הצהרה מקוונת כי הוא מקיים את התנאים כפי שנקבעו בתקנות הקורונה הגבלת פעילות וזאת לפני החזרה של העסק לפעילות.

 

פירוט תנאים להפעלת עסקים ולקבלת לקוחות, תוכלו למצוא גם בסימולטור התו הסגול

במסגרת התיקון בתקנות לשעת חירום, ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל העסק חותם על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות.

תתאפשר קבלה של תצהירים מקוונים בלבד. למילוי הצהרה לתו סגול >> לחצו כאן

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.