דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

 

תושבים יקרים,

מליאת המועצה אישרה ביום 6/5/18 מתן הנחה מארנונה למגורים לחייל מילואים פעיל.

ההנחה תוחל, למגישי הבקשה, החל מיום 1/1/18.

 

מי שסבור כי זכאי להנחה, מוזמן להגיש את הבקשה באמצעות טופס מקוון: https://goo.gl/wkocRK (בני שמעון – טפסים חכמים – בקשה להנחה  – "5% למשרתי מילואים פעילים")

יש לצרף: טופס 1 חתום + צילום ת.ז זהות כולל ספח +  תעודת שירות מילואים פעיל + אישור שירות מילואים פעיל, כמוגדר בחוק)

 

לקבלת מידע/אישור רלוונטי יש לפנות למוקד מילואים באמצעות המייל: moked_miluim@mail.idf.il  או בטל' 03-6553655