דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית

בתאריך 16.9.2020, פורסמו תקנות להסדרת הנחה נוספת לבעלי העסקים הנפגעים מהמצב (תקופת הקורונה – הסגר) שנועדו לסייע באופן ממוקד לבעלי עסקים שנפגעו בצורה שמשמעותית.

מנגנון הגשת בקשה לקבלת הנחה בתשלום הארנונה

רשות המיסים בוחנת  זכאות עסקים לקבלת מענק הוצאות קבועות במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי.  זכאות זו מוכרת גם לצורך הנחה בארנונה.

רק בעל עסק, הזכאי לקבלת המענק, יוכל להגיש בקשה להנחה בארנונה.

הבקשה להנחה בארנונה תוגש באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

הבקשה להנחה מארנונה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית (בהתאם לתקופה הקודמת, בה ניתן מענק).

הסוכנות לעסקים קטנים תעביר את הבקשות שאושרו לרשות המקומית הרלבנטית.

הנחה תעודכן בשיעורים ובתנאים הבאים:

הנחה בגובה 95% מחיוב הארנונה תינתן לעסקים הבאים:

  • עסק בעל מחזור כספי עד 200 מיליון ₪, אשר בתקופת הזכאות (חודשיים לפני חודשי ההנחה) חלה פגיעה של 60% בהכנסותיו ביחס לתקופה אשתקד.
  • עסק בעל מחזור כספי בין 200 ל-400 מיליון ₪, אשר בתקופת הזכאות, חלה פגיעה של 80% בהכנסותיו ביחס לתקופה אשתקד.
  • עסק אשר החל את פעילות בתקופה הקבועה בסעיף 10 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, ונמצא זכאי למענק ע"פ הסעיף האמור.

להלן פירוט מנגנון מתן ההנחות:

הזכאות להנחה תעודכן חודשיים קדימה, ותינתן על בסיס החודשיים הקודמים לגביהם הוצהרה ונמצאה זכאות למענק הוצאות קבועות, למעט תקופת הזכאות הראשונה אשר תינתן לתקופה של שלושה חודשים, כלומר, הנחה בארנונה עבור חודשים 6-8/2020, תיקבע ע"פ זכאות למענק חודשים 5-6/2020.

קיזוזים וביטול זכאות בדיעבד:

עסק שבוטלה זכאותו, כי לא עמד בתנאים או בגלל דיווח שגוי של הרשות – הרשות המקומית תבטל את ההנחה בארנונה ותוציא הודעת חיוב לעסק לאחר קבלת הודעה מהסוכנות לעסקים קטנים.

מידע נוסף:

המועצה תפרסם באתר האינטרנט עדכונים ושינויים בתקנה

הסוכנות תקים מוקד מידע לעסקים ולרשויות המקומיות (פירוט על עבודת המוקד ייקבע בהמשך).

יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן והוא יבוצע ע"י רשות המיסים ובאמצעות הסוכנות.

אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הפרסומים שיועברו על ידינו, להיערך להגיש מוקדם ככל הניתן ובאופן מיידי את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, על מנת שנוכל לעדכן לכם את ההנחה המגיעה לכם במועד.

 

נטע-לי אביטל,

 גזברית המועצה

 

למאגר ההטבות ותוכניות הסיוע בסוכנות לעסקים קטנים – לחצו כאן