דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

המועצה האזורית בני שמעון הוכרזה ביום רביעי, 18.7.18 כרשות איתנה על ידי משרד הפנים. ההכרזה על רשות איתנה היא מתוקף חוק שחוקק בשנת 2014 וכוללת, לאחר העדכון האחרון, 29 רשויות מקומיות מבין 257 הרשויות המקומיות בישראל. רשות איתנה מקבלת חופש פעולה רב יותר ונתונה לפחות רגולציה ובירוקרטיה. "ההכרזה מבטאת לא רק את חוסנה הכלכלי של המועצה אלא גם את ההתנהלות התקינה והמקצועית ותקל על ההתנהלות השוטפת בהיבטי ניהול כח אדם ותקציב" אומרת סיגל מורן, ראשת המועצה.

על פי המשרד הפנים: "רשות איתנה הינה רשות העומדת בתנאי סעיף 232א לפקודת העיריות, כלומר אינה מקבלת מענק איזון, נטולת גירעון שוטף, ועומדת במספר קריטריונים נוספים הנוגעים לאופן התנהלותה השוטף.

רשות שהוכרזה כרשות איתנה זכאית לשורה של הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים, ובין היתר, פטור מקבלת אישור שר הפנים לביצוע עסקאות במקרקעין, פטור מקבלת אישור השר לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין, פטור מקבלת אישור השר לנושאים הקשורים בתקציב העירייה (אישור התקציב, העברה בין סעיפים ועוד), פטור מקבלת אישור שר למחיקת חובות.

אל מול ההקלות בפיקוח, קיימים בחוק מנגנוני בקרה שנועדו לוודא כי רשות שהוכרזה כאיתנה מממשיכה לתפקד כראוי גם ללא פיקוח הדוק של משרדי הממשלה הרלוונטים. במקרה שיתברר כי הרשות איננה ממשיכה להתנהל בצורה תקינה, רשאי שר הפנים להוציא את אותה הרשות מרשימת הרשויות האיתנות".

לחץ כאן להורדת הודעת משרד הפנים