דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

באתר הועדה המקומית פורסמו הנחיות לתושב ולמתכנן לאופן הגשת בקשה להיתר לתוספת ממ"ד לבית מגורים.

באתר הוועדה המקומית פורסמו הנחיות לתושב ולמתכנן לאופן הגשת בקשה להיתר לתוספת ממ"ד לבית מגורים.

ההנחיות נמצאות בדף הבית של אתר הוועדה תחת עמודת "מידע כללי" ותחת "חדשות" וגם תחת לשונית תהליך רישוי בניה – מסמכים והנחיות – הנחיות להגשת בקשה לתוספת ממ"ד בלבד לבית מגורים

לפרטים נוספים