דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

המועצה האזורית בני שמעון מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת רוברטו צימרמן הנדסה סביבתית בע"מ (להלן: "החברה") לצורך אספקת ואחזקת מערכת מדידה בקו גרביטציוני.

בהתאם לחוות דעת מומחה שהוצגה בפני ועדת המכרזים של המועצה, החברה הינה הספק היחיד בארץ למתן השירותים הנדרשים.

אדם או גוף הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע כך עד ליום 20/06/2022 בשעה 12:00, בדוא"ל liatn@bns.org.il  בלבד, בצירוף פרטי התקשרות ופרטים אודות הספק המוצע.

לעיון בחוות דעת הגורם המקצועי ניתן לפנות לליאת ניר אברהם בטלפון 08-9915803 או במייל liatn@bns.org.il

פניות שיתקבלו במועד מאוחר, לא יידונו.