דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים – מועצה אזורית בני שמעון

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א – 2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות מקומיות (הוראת שעה), התשע"א – 2011 (להלן – החוק), מתכבדת המועצה האזורית בני שמעון להודיע כי הפקחים העירונים ששמותיהם מפורטים להלן הוסמכו לפקחים מסייעים,  וכן שיהיו נתונות בידיהם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות:

  1. נתנאל שטרית ת.ז 39185210
  2. עומר ויינר ת.ז 39228507
  3. אורן מושקוביץ' ת.ז 310102041

תוקפו של המינוי יהיה כל עוד משמשים הפקחים המסייעים בתפקידם או עד ביטול המינוי, לפי המוקדם שביניהם.

 

כ״ח באייר ה׳תשפ״ב (29 במאי 2022)

ניר זמיר, ראש מועצה אזורית  בני שמעון

 

להורדת ההודעה החתומה, לחצו כאן