דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

הרשות לביטחון קהילתי היא תכנית ממשלתית הפועלת באמצעות המשרד לקידום וחיזוק קהילתי ברשות המקומית, מפעילה תכניות למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול.
הרשות היא גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול המובילה, באמצעות פעולותיה, לשיפור בביטחון האישי של תושבי העיר.
הרשות לביטחון קהילתי היא איחוד של שלוש תכניות: "עיר ללא אלימות", "הרשות למלחמה סמים ובאלכוהול" ו"מצילה".

מנהלת התכנית: טל שם טוב

בין הפרויקטים והתוכניות שמפעילה הרשות בבני שמעון:

  • צוותי מניעה יישוביים
  • סיירות הורים
  • סדנאות והרצאות להורים, לאנשי צוות ולילדים ונוער בתחומים הללו
  • סנכרון ותיאום בתחום הסיכון ילדים ונוער עם כל השותפים (האגף לשירותים חברתיים, השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח, שיטור קהילתי ואגף החינוך)
  • שומרי סף
  • אלימות בהסעות
  • שמעון בלילות