דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

בטחון ובטיחות

מחלקת הביטחון של המועצה פועלת בתיאום ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון שפועלים במרחב המועצה ובאזור למען הגברת הביטחון השוטף של יישובי המועצה ותושביה.

תפקידי מחלקת הבטחון

 • תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל, צה"ל , כיבוי אש, מד"א ופיקוד העורף.
 • אבטחת מוסדות החינוך: הפעלת מערך מאבטחים, מיגון , תרגילי הג"א ומטות חירום.
 • הפעלת מוקד המועצה
 • הפעלת מערכות חירום בעת הצורך.
 • עזרה בהפעלת יחידת המתמי"ד והכשרת מתנדבים.
 • שמירה ופיקוח אזורי בתחום המועצה.
 • אחזקת מחסני מל"ח.
 • הכנת המועצה והיישובים לשעת חירום.
 • סיוע בהקמת מערך מרכיבי ביטחון ביישובי המועצה
 • תרגולות של כיתות כוננות ביישובים ותרגול כולל ביישובים.

 

מחלקת הבטיחות של המועצה אחראית על בטיחות, תקינות ותחזוקה של כלי הרכב והכשרת הנהגים במועצה. מטה הבטיחות מקיים פעילויות הדרכה והסברה בקרב תלמידים ותושבים בנושא זהירות בדרכים, מטפל בתשתיות לקויות ובתחנות הסעה ומשפרת צמתים. המטה נותן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ברחבי היישובים ע"י ייזום וביצוע פעולות בתחומי הנדסה, חינוך, הסברה וקהילה ומכין תוכניות עבודה בשיתוף מערכות החינוך של המועצה ויישוביה.

מנהל המטה …… דוד פרייברג
טלפונים ………… 050-5236083 / 08-9911713
פקס …………….. 08-9915831
דואר אלקטרוני davidf@bns.org.il  

 

תפקידי מטה הבטיחות

 • קיום פעילויות הדרכה והסברה בקרב תלמידים ותושבים בנושא זה"ב.
 • טיפול בתשתיות לקויות, תחנות הסעה, שיפור צמתים.
 • מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ברחבי היישובים ע"י ייזום וביצוע פעולות בתחומי הנדסה, חינוך, הסברה וקהילה.
 • פיקוח על תקינות כלי רכב של הרשות כולל אוטובוסים.
 • פיקוח והדרכת נהגי הרשות.
 • פיקוח על קבלני הסעות.
 • שיתופי פעולה עם הרלב"ד
 • קידום פרויקטים תחבורתיים ובטיחותיים ביישובי המועצה.
 • שת"פ עם מחלקת ההנדסה בפרויקטים תחבורתיים של המועצה.
 • בטיחות מוסדות החינוך.