דלג לתוכן
מוקד המועצה: 08-6257900

לשכת מנכ"ל המועצה אחראית על הטמעה וביצוע מדיניות ראש המועצה. מנכ"ל המועצה אחראי על תכנון ויישום תכניות אסטרטגיות למימוש חזון המועצה ותרגומן לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית, ועל ניהול עבודת המטה בתחומים חוצי ארגון.

המנכ"ל אחראי על תכלול פעילות אגפי המועצה השונים, תוך תיאום וסינכרון בין גורמי פנים וחוץ, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המינהליים, היחידות, אנשי המטה והנהלים של הרשות, ניהול ופיתוח ההון האנושי ופיתוח השירות לתושבים.

 

תחומי אחריות:

  • ניהול כח אדם ומשאבי אנוש במועצה.
  • ארגון ישיבות מליאת המועצה, הנהלת המועצה וועדות המועצה.
  • מעקב אחרי החלטות המועצה והפצת פרוטוקולים.
  • הכנת מכרזים ומכרזי כח אדם/עבודת ועדת המכרזים.
  • תקשורת – טלפונים, קשר, סלולרי, אינטרנט.
  • ממונה על המחלקות: דת, תחבורה, בטחון, מחשוב, שירותי משרד הפנים.