ניתן לקבל אישור תושבות בשני מסלולים:
  • מסלול מהיר - הנפקה עצמאית ומקוונת (הליך מרוכז) לתושבים שמרכז חייהם באחד מישובי המועצה מעל לשנה ורשומים במרשם האוכלוסים כתושבי המועצה (ואשר הגישו בקשה מקוונת פעם אחת).
  • הגשת בקשה מקוונת לבחינת זכאות לקבלת אישור התושבות - לשוכרים או ילדים מעל לגיל 18 המתגוררים בבית הוריהם. גם במסלול זה חייבים להתקיים התנאים הבאים:  התושבים מקיימים את מרכז חייהם באחד מישובי המועצה מעל לשנה ורשומים במרשם האוכלוסין כתושבי המועצה .

הנפקת אישור תושב

מירב פחימה
הנפקת אישורי תושב