ראית פסולת בשטחים פתוחים? התקשר גם  למוקד משרד להגנת הסביבה  -6911 *  וגם למוקד המועצה 9967*

מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה, נערך על ידנו לפי העניין:

מפגע סביבתי  – למי פונים?

לרשותכם פירוט סוגי המפגעים הסביבתיים והגורם הרלוונטי המטפל בכל סוג של מפגעים:

מידע באתר
מאפייני המיפגע
הגוף המטפל
יצירת קשר
נושא/סוג המיפגע
למידע נוסף מאתר כל זכות ליחצו כאן

אסור לגרום לרעש חזק או לרעש בלתי סביר בשעות מסוימות: 23:00-07:00 באזור מגורים

משטרת ישראל  100  מפגע רעש
רעש

מניעת רעש וקרינה פועל לצמצום חשיפת הציבור והסביבה לרעש, לסיכוני קרינה מייננת, שמקורה בחומרים רדיואקטיביים טבעיים ומלאכותיים, מתקני

רנטגן תעשייתיים, מחקריים וביטחוניים, מאיצים ולסיכוני קרינה בלתי מייננת: מתקני תקשורת, מתקני חשמל, לייזרים, מקורות קרינה אולטרה סגולה ואינפרה אדומה.

אגף מניעת רעש וקרינה 

02-6495879

[email protected]

מניעת רעש וקרינה
הגנה על בעלי חיים
הגנה על בעלי חיים

בעלי חיים משוטטים 

 

מוקד אשכול נגב מערבי 

8261*

טופס מקוון לפתיחת פניה

בעלי חיים 
משוטטים

 חתולי רחוב

 *העברת חתולי רחוב מסביבתם הטבעית היא עבירה על החוק. מעבר לכך, היא מחריפה לעיתים את בעיית ריבוי החתולים, כיוון שהיא יוצרת ואקום אקולוגי, ולאחר זמן קצר חודרים לטריטוריה שהתפנתה חתולים חדשים, שאינם מעוקרים ומתרבים  מחדש.

מוקד המועצה

לשם מבצע עיקור וסירוס בלבד

9967* חתולים
    חיות בר פצועות: עופות דורסים, ציפורי שיר מוגנות, צבי ים ובעלי חיים מוגנים מוקד רשות הטבע והגנים 3639*​ בעלי חיים
חיות בר
חומרים מסוכנים

   אירוע חומרים מסוכנים (שפך, פיזור וכו') לרבות חשיפה לחומרי הדברה שכוללת השפעות פיסיולוגיות (צריבות בעיניים     ובגרון, קשיי נשימה, בחילות והקאות, וכו')

רשות הכיבוי וההצלה

102

6911*

חומרים מסוכנים
        ריח גז בישול רשות הכיבוי וההצלה וחברות הגז                 102 ריח גז​ בישול​
ריח
  1. ריח שרפה (כאשר לא רואים את מקור השרפה)
  2. ריח כימי
  3. ריח מתעשייה

 

מוקד הגנת הסביבה

073-2733200

או: 6911*

[email protected]

ריחות חריגים
        בחשד להרעלה מחומר מסוכן – פנו מייד לסיוע רפואי המכון הארצי למידע בנושא הרעלות במרכז הרפואי רמב"ם​ 04-7771900 חשש להרעלה
אסבסט
  1. שרפות במעורבות אסבסט
  2. שבירה ופיזור אסבסט בעקבות פירוק

 

מוקד הגנת הסביבה

073-2733200

או: 6911*

מפגע אסבסט
מזיקים והדברה שימוש לא תקני בחומרי הדברה מוקד הגנת הסביבה

073-2733200

או: 6911*

חומרי הדברה
מזיקים והדברה בשטח פרטי באחריות בעל הנכס   חרקים ומכרסמים מזיקים​
בשטח ציבורי מוקד המועצה 9967* חרקים ומכרסמים מזיקים​
קרינה
  1. אנטנות סלולריות
  2. גז ראדון
  3. מתקני חשמל
אגף קרינה ורעש

 02-6495879

[email protected]

חשש מקרינה
  סתימת ביוב ומים בשטח ציבורי- קוו ראשי מוקד המועצה 9967* מים וביוב
  הצפת ביוב ומים בשטחים פתוחים מוקד הגנת הסביבה

073-2733200

או: 6911*

מים וביוב
  דליפה מבלוני גז בישול ומפגעי בטיחות

רשות כיבוי והצלה או החברות המספקות גז

102 או חברות הגז

סכנה מבלוני
גז בישול
  חשד לה​​תקנה לא חוקית או לא תקינה של בלוני גז בישול משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

פניות ציבור

טופס מקוון

סכנה מבלוני
גז בישול