המועצה פועלת להתאמה ומתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלויות מתוך הכרה בזכות לשוויון וכבוד.

כחלק מתפיסה זו להלן היבטים מעשיים:

בנוסף, המועצה מחוייבת לייצוג הולם ולפרסום משרות ייעודיות לעובדים עם מוגבלויות:

לחצו כאן לפרסומי מכרזי כוח האדם של המועצה 

למידע נוסף בנושא מכרזי כח אדם ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש במועצה:

גילי בנשימול
מנהלת משאבי אנוש
08-9911760
052-2707255
ספיר חורין
אחראית תחום מכרזי כ"א
08-9911757
054-4907417