הרישום לשנת תשפ"ה באגף למעונות יום נפתח ביום רביעי ה' באדר א' 14.02.24 ויימשך עד יום שלישי ה' באדר א', תשפ"ד, 05.03.2024.
מחלקת המעונות אחראית לפיתוח מערכות חינוך איכותיות ומקצועיות לגיל הרך ביישובי המועצה.

במועצה 11 מעונות יום. 2 בניהול ישיר ו-9 בליווי המועצה, שנותנים מענה לכ-450 תינוקות ופעוטות. 

כל המעונות מוכרים ובעלי סמל, רישיון ומפקחת מטעם משרד החינוך. בכל מעונות המועצה קיימת תקינה מורחבת מעבר לנדרש ע"י משרד החינוך וצוותי המעונות עברו את ההכשרות וההדרכות הנדרשות עפ"י משרד החינוך ומקבלים הדרכה שוטפת ע"י צוות מעג"ן של היחידה הקהילתית להתפתחות הילד.

חנה רוטבלט
מנהלת מחלקת הגיל הרך
08-9911723
052-5013365

שרית הרשקוביץ
רכזת לידה עד גיל 3
050-3361964