תחומי האחריות שלנו

 • יישום תחום הנגישות על פי חוק "לשיוויון אנשים עם מוגבלויות" ברשות
 • הטמעת עקרונות הנגישות והעלאת המודעות של תחום הנגישות בקרב הנהלת המועצה ועובדיה
 • ביצוע הדרכות עובדים למתן שירות נגיש
 • מעקב ובקרה על ביצוע הנחיות בהנגשת מבנים ומקומות שאינם בניין בבניה חדשה
 • ביצוע סקרים למבנים ומקומות שאינם בניין המחוייבים בהנגשה
 • פרסום מידע לנציבות ולציבור בדבר נגישות
 • מעקב ובקרה בדבר ביצוע קיומם של סידורי נגישות באירועי המועצה
 • מעקב אחר ביצוע עקרונות הנגישות של אתר האינטרנט ופרסום נגיש בכל המדיות העומדות לשימוש כלל הציבור
 • סימון חניות לרכב נכה בהתאם להנחיות החוק
 • מעקב אחר ביצוע הוראות החוק להנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה
 • תיאום ושיתוף פעולה בהטמעת תחום הנגישות בישובי המועצה

מיכל זמיר
רכזת נגישות ומנהלת נכסים
050-6851403