שרית הרשקוביץ'
רכזת לידה עד גיל 3
050-3361964
 

מידע נוסף

הרישום מתבצע ב-3 שלבים:
 
שלב 1: רישום באגף למעונות יום - כולם מחויבים ברישום
הרישום לשנת תשפ"ה באגף למעונות יום נפתח ביום רביעי ה' באדר א' 14.02.24 ויימשך עד יום שלישי ה' באדר א', תשפ"ד, 05.03.2024.
במהלך הרישום תדרשו להזין את סמל המוסד של המעון לפי הישוב:
בית קמה << 8705 | גבעות בר << 80188 | דביר << 8199 | מעונות ברוש << 8155 | כרמים << 8185
<< חצרים << 8188 | להב << 8702 | משמר הנגב << 8134 | שובל << 8436 | נבטים << 8158
לחצו כאן להרשמה של זרוע העבודה>>
 
שלב 2: רישום פנימי, דרך הישוב
רישום פנימי דרך הישוב: חתימה על חוזה, טופס הרשמה והגדרת אמצעי תשלום - כל ישוב יפרסם בנפרד ובאחריותו. 
מעונות נבטים ויחדיו המנוהלים על-ידי המועצה - קישור לרישום ותשלום מקדמה ודמי רישום יישלחו לכל הורה אשר נרשם דרך זרוע העבודה בהודעה אישית. 
 
שלב 3: הגשת בקשה לקבלת הנחה (דרגה) - כולם מחויבים, גם מי שעתיד לקבל דרגה שאינה מזכה אותו בהנחה
חודש אוגוסט (משתנה): רישום בזרוע העבודה לצורך קבלת דרגה וסבסוד לזכאים.
לחצו כאן להרשמה לצורך קבלת דרגה וסבסוד לזכאים>>

בוודאי, אין רישום אוטומטי משנה לשנה.

יש לבצע רישום הילד.ה בכל שנה מחדש.

 

פלייר_ההרשמה למעונות יום_נבטים.pdf